Dört Mezhebe Göre Alışveriş – 4

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris-4- Alış verişten sonra onu bozmak veya kabul etmek yönünde bir tercih yapmadan muhayyerlik süresi sona ererse, alış veriş kesinleşmiş olur. Bu Malikî dışındaki mezheplere göredir. Malikî’ye göre sadece sürenin geçmesiyle kesinleşmez.

- Bir eşyayı parasını üç gün içerisinde almadığı takdirde aralarında alışveriş olmamak üzere satan kimsenin ileri sürdüğü bu şart satışı bozan fasit bir şarttır. Satıcının:“Üç gün sonra parayı geri verirsem aramızda satış yoktur” diyerek yaptığı satış da böyledir. Bu Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göredir. Ebu Hanife’ye göre alış veriş sahih (geçerli)dir. Birinci örnekteki söz müşteriye, ikinci örnekteki söz satıcıya muhayyerlik hakkı vermektedir.

- Muhayyerlik süresi içerisinde Malikî dışındaki mezheplerce parayı teslim etmek gerekmez. Malikîye göre (bu süre içerisinde parayı teslim etmek) gerekir.