Dört Mezhebe Göre Alışveriş – 3

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris-3- Alış veriş: “Bana sat” diye teklif yoluyla söylenen söze karşılık “sana sattım” ifadesiyle gerçekleşir. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre gerçekleşmez.
- Alış veriş gerçekleşince alan için de satan için de bulundukları yerden ayrılmadıkça veya birbirlerine (ayrıca) muhayyerlik şartı koşmadıkları müddetçe “meclis muhayyerliği” hakkı doğar. Bu Şafiî ve Hanbelî mezhebine göredir.

Hanefî ve Malikî mezhebinde “meclis muhayyerliği” yoktur.

- Hanefî ve Şafiî mezheplerinde “muhayyer olma” şartı ile sürmek caizdir. Bu üç gündür. Bundan fazlası caiz değildir. Malikî mezhebinde bu süre ihtiyaca göre belirlenir ve (satışa konu olan) malın durumuna göre değişir. Mesela bir günden fazla dayanmayan meyvede bir günden fazla muhayyerlik şartı caiz olmaz. (Satılan mal) üç günde varılmayacak kadar uzak bir yerde ise (o mal için) üç günden fazla muhayyerlik şart koşulabilir.

Hanbelî’ye göre ve Hanefî imamlarından Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre muhayyerlik, alıcı ve satıcının anlaştıkları süreye kadar geçerlidir. (Mesela) süre (filan günün) gecesine kadar belirlenmiş ise gece muhayerlik süresine girmez. Bu Hanefî dışındak mezheplere göredir. Hanefî’ye göre gece de muhayyerlik süre: içerisindedir.