Dört Mezhebe Göre Adak

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-adak- Adamak, ibadet cinsinden ise yerine getirilmesi gerekli olur. Bunda ittifak vardır. Adak yapılan şey günah olan bir şey ise yerine getirilmesi gerekmez. Günah olan bir şeyi adamaktan dolayı kefaret gerekip gerekmediği hususunda ihtilaf edilmiştir: Ahmed b. Hanbel dışındaki mezhep imamlarınca böyle bir adaktan dolayı keffaret gerekmez. Ahmet b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet vardır. Birincisi: Böyle bir adak geçerlidir. Fakat onu yerine getirmek helal değildir, onu yapmak yerine kefaret vacip olur.

- Haram bir şeyin adanması sahih değildir. Bayram günü oruç tutmayı adamak, hayızlı günlerde oruç tutmaya adamak gibi. Şayet (böyle bir adaktan dolayı) bu günlerde oruç tutulsa oruç sahih olur, fakat haram işlenmiş olur.