Dört Mezhebe Göre Adak – 5

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-adak-5- Bir kimse belirli bir günde oruç tutmayı adaşa, bir özürden dolayı o günü oruç tutmadığı takdirde Malikî dışındaki mezheplere göre o günün orucunu kaza eder. Malikî mezhebine göre orucu hastalık sebebiyle tutamamış ise kaza gerekmez.

- Bir kimse on gün oruç tutmayı adaşa, bu on günü ayrı ayrı da, peşpeşe de tutmak ittifakla caizdir. Davud-u Zahirî’ye göre peşpeşe tutması gerekir.

- Hac veya Umre niyeti olmaksızın Beytullah’a gitmeyi (sadece) ziyaret etmeyi, yahut Beytullah’a yürüyerek gitmeyi adayan kimseye: Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre haccetmek veya umre yapmak, lazım gelir ve çoluk çocuğunun olduğu yerden yürüyerek Beytullah’a gidip gelmesi gerekir. Hanefî mezhebinde ise ancak Beytullah’a yürüyerek gitmesi gerekir. Beytullah’a ziyaret için gitmeyi adamaktan ise bir şey gerekmez.