Dört Mezhebe Göre Adak – 3

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-adak-3- Bir kimse anlaşmazlıktan dolayı adak yapsa: “Filan kimse ile konuşursam oruç tutmak veya sadaka vermek adağım olsun” dese: Şafiî mezhebinde tercih edilen görüşe göre o kimse adağını yerine getirmekle yemin kefareti vermek arasında serbesttir. Ebu Hanife’ye göre durum ne olursa olsun adağını yerine getirmesi gerekir, keffaret yeterli olmaz. Ebu Hanife’den kefaretin yeterli olacağı rivayeti de vardır.
Malik’e göre kefaret yeterlidir. Uygulamanın böyle olduğu söylenmiştir.

- Haccetmeyi adayan kimseye adağını yerine getirmesi gerekir. Başka bir şey yeterli olmaz. Bu Ebu Hanife ve Malik’e göredir. Şafiî’nin bu hususta iki kavli vardır. Birisi adağını yerine getirmesi, diğeri adağı yerine getirmekle yemin kefareti vermek arasında serbest olmaktır. Ahmed b. Hanbel’den de iki rivayet olup, birisi adağı yerine getirmenin vacip olması, diğeri (Şafiî’nin birinci görüşündeki gibi) serbest olmaktır.