Dört Mezhebe Göre Adak – 2

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-adak-2- Çocuğunu kurban etmeyi adayan kimseye Şafiî’ye göre bir şey yapması gerekmez. Ebu Hanife ve Malik’e göre bir koyun kesmesi gerekir. Ahmed b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet vardır: Birisi bir koyun kurban etmek, diğeri yemin kefareti vermektir. Kendisini kurban etmeyi adayan kimseye Hanbelî mezhebi dışındaki mezheplerce bir şey gerekmez. Hanbelî’ye göre iki rivayet olup birisi bir koç kurban etmek, diğeri yemin kefaretidir.
- Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılan adak Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre sahihtir ve şartlı adaklar gibi yerine getirilmesi gerekir ve böyle bir adakta yemin kefareti gerekir. Şafiî’nin bu konuda iki kavli olup birisi diğerlerinin görüşü gibi, diğeri bir şarta bağlı hale getirilinceye kadar böyle bir adak geçerli değildir şeklindedir. Şafiî mezhebinde en sahih olan da budur.