Dört Mezhebe Göre Abdest – 7

By | 27 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-abdest-7Ayakları Y ıkamak:

-Yıkanmaya güç yettiği takdirde ayakları yıkamak görüş birliği ile farzdır.

- Ahmed b. Hanbel, Evzaî, Sevrî ve İbn-i Cerir’den ayakları mesh etmenin caiz olduğu rivayet edilmiştir. Onlara göre kişi ayakları yıkamakla ayakların tamamını mesh etmek arasında muhayyer (serbest)dir.

ibn-i Abbas’tan ayaklar hususunda farz olanın onların mesh edilmesi olduğu rivayet edilmiştir.

- Abdest alırken organları sıra ile yıkamak, Ebu Hanife ve Malik e göre farz değildir. Bu, Ahmed b. Hanbel ve Şafiî’ye göre farzdır.

- Abdest organlarını ara vermeden yıkamak Ebu Hanife’ye göre sünnettir. İmam Malik’e göre ise farzdır.

Şafiî ye göre bu hususta iki rivayet olup, en meşhuru sünnettir. Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet olup, meşhuru farz olmasıdır.

- Mezhep imamlarının ittifak halinde bildirdiklerine göre, abdestten sonra kurulanmak (abdest organlarını havlu gibi bir nesne ile silmek) müstehap değildir, mekruh da değildir.Ancak Ahmed b. Hanbel’den meşhur olmayan bir rivayete göre mekruhtur.

- Abdest alan kimse bu abdesti bozulmadıkça dilediği kadar namaz kılabilir. Bu, ittifakla böyledir. Nahai’ye göre bir abdest ile beşten fazla namaz kılınmaz. Ubeyd b. Umeyr’e göre bir abdestle bir namaz kılınır. Ubeyd bu görüşüne abdest âyetini (Maide, 6) delil olarak ileri sürmüştür.