Dört Mezhebe Göre Abdest – 6

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-abdest-6Başı Mesh:
- Başı mesh etmekte Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre sünnet olan bir kere mesh etmektir. İmam Şafiî’ye göre ise üç kere mesh etmektir.

- Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre kulaklar baş ile birliktedir. Kulakların meshi baş ile birlikte olması sünnettir.

İmam Şafiî’ye göre ise kulakları baştan ayrı olarak yeni alınmış bir su ile mesh etmek sünnettir.

Zahirî:

Zührî’ye göre kulaklar yüzden sayılır, kulakların içi ve dışı yüz ile birlikte yıkanır.
Şa’bî ve onunla birlikte bir topluluğa göre ise kulağın iç kısmı yüz ile birlikte yıkanır, arkası baş ile birlikte mesh edilir.
- Tüm alimlerin ittifakla bildirdiklerine göre, başı mesh etmenin yerine geçmek üzere yalnız kulakları mesh etmek caiz değildir.
- Kulakları mesh etmeyi tekrarlamak sünnet midir?
Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre kulakların meshinde sünnet olan bir defa mesh etmektir.
Şafiî’ye ve Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre kulakları üç kere mesh etmek sünnettir.
- Abdest almada kullanılan suyun artığı ile boyunu mesh edilir. Bu Ebu Hanife’ye göredir.
Malik ve Şafiî ‘ye göre bu sünnet değildir.
Şafiî’den bazıları ve Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre bu sünnettir.