Dört Mezhebe Göre Abdest – 5

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-abdest-5Sarık:
- Baştan aşağı sarkan sarığın üzerine mesh etmek bir özür olmaksızın yapılmış ise; Ebu Hanife, Malik ve Şafiî’ye göre bu caiz değildir.
Ahmed b. Hanbel’e göre sarık çene altına kadar inmiş olmak şartı ile sarık üzerine yapılan mesh caizdir.
Yukarıda anlatıldığı tarzda sarık üzerine mesh etmekte sarığın başa sarılmasında (giyilmesinde) abdestli olmak şart mıdır?
Bu hususta Ahmed b. Hanbel’den birkaç rivayet vardır:
- Sarığın sarkan ucu yok ve yuvarlak bir şekilde ağız-yüz sarıkla sarılı ise mesh caiz değildir.
- Kadının başını ve boğazının altı ile birlikte yüzünü örttüğü (tek parça halindeki) örtünün üzerine mesh etmek hususunda Ahmed b. Hanbel’den; caizdir ve değildir şeklinde iki rivayet vardır.