Dört Mezhebe Göre Abdest – 4

By | 27 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-abdest-4Ağız ve Burun:

- Ağıza ve buruna su vermek Malikî ve Şafiî mezhebince hem abdestte hem de gusülde sünnettir. Hanbelî mezhebince her ikisinde de farzdır. Sık sakalın arasına parmakları sokarak sıvazlamak abdestte bütün alimlerce sünnettir.

-Yüzün sınırı uzunlamasına saçın bittiği (çıktığı) yer ile (çene altında) sakal denilebilecek son tüylerin bulunduğu yer arasıdır. Enine ise Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce kulaktan kulağadır.

Malikî mezhebine göre kulak ile sakal arasında kıl bitmeyen yer yüzden değildir, abdestte burasının yıkanması gerekmez.

- Dirsekler abdestte kollardan sayılır, yıkanması gerekir. Bu hususta mezheplerin ittifakı vardır.

İmam Züfer’e göre dirsek koldan değildir, yıkanması gerekmez.

- Başı meshetmekte dokunmak manasına gelebilecek bir tarzda elin belli bir yeri şart olmaksızın mesh etmek yeterlidir. Bu, İmam Şafiî’ye göredir.

- İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel’den makbul bir rivayete göre başın tamamını mesh etmek farzdır.

Hanefî:

- Ebu Hanife’den iki rivayet olmakla beraber en meşhuru başın dörtte birini elin üç parmağı ile mesh etmek mutlaka lazımdır. iki parmakla başın tamamını mesh etmek de yeterlidir.