Dört Mezhebe Göre Abdest – 2

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-abdest-2Besmele:

- Abdest alırken Besmele çekmek Hanbelî dışındaki üç mezhebin ittifakı ile vacip olmayıp müstehaptır. Ahmed b. Hanbel’den iki rivayetin esah olanına göre abdestte Besmele vaciptir. Davud-u Zahirîye göre ise ister kasıtlı, ister unutarak terk edilsin Besmelesiz abdest olmaz. İshak’ın dediğine göre unutarak Besmele söylenmezse abdest geçerli, aksi halde geçerli değildir.