«Dört Kitabın Özü»

By | 26 Temmuz 2015

dort-kitabin-ozuGece gündüz zikrimiz,
Lâ ilâhe illallah..
Her nefeste fikrimiz,
Lâ ilâhe illallah..
Budur zikrin yücesi,
Arşa bedel hecesi,
Âşıkm bilmecesi,
Lâ ilâhe illallah..
Lâ Mâ’bud’a döndürür,
Nefs varlığın öldürür,
Cehennemi söndürür,
Lâ ilâhe illallah..
Lâ Maksud’a erdirir,
Görmediğin gördürür,
Cennetini verdirir,
Lâ ilâhe illallah..
Lâ Mevcud’a iletir,
Bilmediğin öğretir,
Hakkı hakka söyletir,
Lâ ilâhe illallah..
Dört kitabın özüdür,
Ariflerin sözüdür,
Muhammed’in yüzüdür,
Lâ ilâhe illallah..
Mevlâmızm adıdır,
Ağzımızın tadıdır,
Aşkî’nin muradıdır,
Lâ ilâhe illallah..