Doğum Kontrolünün Meşru Sebepleri

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolunun-mesru-sebepleri    Evliliğin en başta gelen gayelerinden birisinin, neslin devamı, müslümanlarııı çoğalması olduğunu biliyoruz. Buna göre, gebeliği önlemenin tamamen serbest (mubah) olması düşünülemez. Alimler, meşru sebeplerini şu şekilde açıklamışlardır:
a) Erkeğin, dinî hayatını ve şerefim korumak için daha çok çalışmaya ve kazanmaya mecbur edecek (bakamayacak) kadar çok çocuk yapmaktan çekinmesi,
b) Genel ahlâkın bozuk olduğu zaman ve çevrelerde, çok çocuğu terbiye etmenin zor olması,
c) Önceki çocuk henüz sütten kesilmemiş ise ikinci hamileliğin buna zarar vermesi durumu.
Ülke çapında ele alman doğum kontrolü ve aile planlamasına gelince, bu tür bir doğum kontrolünün ve aile planlamasının Islâm’a göre caiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu deliller, belli şart ve sebeplere dayalı ferdî tedbir ve teşebbüsler için geçerlidir. Nüfusun geometrik, gıda kaynaklarının aritmetik oranda çoğaldığı, genel bir doğum kontrolü ve aile planlaması yapılmazsa insanlığın aç kalacağı… gibi sebeplere dayanan planlamanın, Islâm’a göre hiçbir dayanağı yoktur.