Doğum Kontrolünün Çeşitli Yönleri: Kadının Ekonomik Bağımsızlığı

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolunun-cesitli-yonleri-kadinin-ekonomik-bagimsizligi     Kadınlar da evlerini terk ederek işçi sınıfına katılıp kendi hayatlarını bizzat kazanma zorunda kalmıştır. Fıtratın, erkeklerin ailelerine bakmak için çalışmalarını, kadınların ise evinin işleri ve çocuklarıyla meşgul olmasını emreden kanunu iptal edilmiş; kadınlar fabrikalarda işçi, şirketlerde, bürolarda hizmetçi durumuna düşmüşlerdir. Fıtratın kendilerine yüklediği çocuk yetiştirme vazifesini yapamaz duruma gelmişlerdir. Elbette ki kadın, çalışıp aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda bırakılırsa, çocuk doğurup yetiştirmesi mümkün olamaz. Diğer yönden, modern medeniyet de kadını doğumdan alıkoyan birtakım engeller meydana çıkarmıştır.
Maddecilik, öyle bir bencillik doğurmuştur ki her insan kendi şahsî menfaatleri üzerinde titreyerek, eğlence ve rahatından başka bir şey düşünmez olmuştur. Anası, babası, kardeşi bile olsa kazancına ortak olmalarına tahammül edemez bir hale gelmiştir. Zenginler, akla hayale gelmez yeni eğlence usulleri icat etmiş, onları bu eğlence ve sefahat içinde gören orta sınıf da onlara özenmiştir. Bütün halk tabakası da, böyle bir yaşam standartı oluşturmak için kolları sıvamıştır. Bunun neticesinde hayat pahalılığı her yanı sarmıştır. Öyle ki erkeğin, ailesinin geçimini sağlaması şöyle dursun kendi şahsî ihtiyaçlarım karşılaması bile güçleşmiştir.
Kadınlar arasında sınırsız hürriyet fikrinin yayılması, erkeklerle karma bir hayat yaşamaları, onlarda bir zihniyet değişikliğine sebep olmuştur. Bu yüzden, ev işleriyle uğraşmayı ve çocuğa bakmayı hor görmeye başlamışlar, mümkün oldukça bundan kurtulmaya çalışmışlardır. Bir kadının, çocuklarının hatırı için eğlenceyi bırakıp evine kapanmasını ahmaklık, akıl zafiyeti, hatta budalalık olarak görmüşlerdir.
Sokaklarda, caddelerde ve toplum içinde erkeklerin hayran bakışlarını celbedebilmek için güzel, narin ve şuh kalmayı, analık vazifesinden daha üstün saymışlardır. Güzellik enstitülerine, kuaförlere, moda evlerine, makyaj salonlarına, eğlence merkezlerine harcadıkları para ve zaman o kadar çoktur ki, çocuklara ve evlerine ayıracak para ve zamanları kalmamaktadır.
Modem medeniyet insanları, nefse köleliğin, cinsî arzulara mahkûmiyetin zincirleriyle bağlamıştır. İnsanlar, çılgınca yaşamak, hayatın tadını çıkarmak suretiyle her türlü kayıttan azade yaşamak istiyorlar. Fıtratın kanunlarına isyan ederek cinsî münasebetin tabii sonuçlarına asla rıza göstermiyorlar. Onlar için artık gebelik sıkıntılarına katlanmak, çocuk terbiyesiyle uğraşmak, dünya zevklerinden biraz olsun uzak kalmak, ahmaklık ve katlanılmaz bir eziyet kabul edilmektedir.
Batı’da doğum kontrolünün kısa bir zamanda süratle yayılmasının gerçek sebepleri bunlardır.