Doğum Kontrolün Sosyal Hayata Etkileri

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolun-sosyal-hayata-etkileri    Gebeliği önlemenin, aile hayatı üzerinde hemen ortaya çıkan kötü sonucu; yaratılışlarında mevcut olan cinsel ihtiyacı gerektiği gibi kullanamayan karı-ko­ca arasında ortaya çıkacak soğukluk hissidir. Önceleri hiç farkına varılmadan sevgiyi azaltır, şefkat bağlarını gevşetir, sonra da gerginlik ve geçimsizlik şekille­rine bürünerek önüne geçilmez ailevî buhranlara sebep olur. Ayrıca kadının ge­be kalmamak için devamlı ilaç ve haplar kullanması ailede sevgi, şefkat, güzellik ve huzur namına ne varsa hepsini yavaş yavaş yıkıp mahveder. Gebeliği önleme­nin bir zararı daha vardır ki, hepsinden daha korkunç ve müessirdir. Bu, maddî olmaktan ziyade manevîdir.

Kadın erkek arasındaki münasebetleri, şerefli bir insanlık seviyesine yüksel­ten, aralarındaki cinsel alâkayı takviye edip sevgi ve şefkat bağlan haline getiren şey, onların çocuk sahibi olmaları, yavrularını ana-babalık İlişleriyle büyütmeleridir. Gebeliği önlemek, ilişkilerini yalnızca cinsel arzulara indirger. Sevgi bağla­rını yavaş yavaş gevşetip çözer ve şefkat hislerini köreltir. Bu durumun değişmez sonucu; karı-kocadan her birinin birbirlerinden bir müddet faydalanıp sefa sür­dükten sonra yavaş yavaş soğuyup bıkmaları ve ayrılmalarıdır.

Karı-kocanın evlilik bağlarını koruyarak bunun sonuçlarına katlanıp müşte­rek hayatı sürdürmeyi kolaylaştıran sebepler arasında çocuklardan daha kuvvet­li bir sebep bulunamaz. Bu yüzden çocuksuz karı-kocaların hayat boyu birlikte yaşamaları daha zordur. Avrupa ve Amerika’da evlilik münasebetleri zayıftır; üs­telik her geçen gün bu durum daha da kötüye gitmektedir. Boşanma olayları başdöndürücü bir hız kazanmış, aile kutsiyeti diye bir şey kalmamıştır.