Doğum Kontrolün Nesiller Üzerindeki Etkileri

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolun-nesiller-uzerindeki-etkileri    Bilimsel araştırma ve incelemeler, çok çocuklu ailelerin az çocuklu ailelerden daha kaliteli ve daha başarılı insanlar yetiştirdiğini isbat etmiştir.
Bu konuda Mr. Colın Clark şöyle diyor:
“Eğitim ve öğretim zorluklarının, çok nüfuslu aileler için daha yorucu ve yıpratıcı olduğunu inkâr etmiyoruz. Fakat mevcut çocuklarına bir tane daha ilave edenlerin önceki çocuklarına zarar vererek en azından onun başarı imkânlarını azalttıklarını iddia eden anlayışın da hatalı olduğuna inanıyoruz. Bugün ümit ederiz ki anne ve babalar, Prof. Bryssard’ın uzun yıllar ticaret ve diğer yüksek mesleklerde başarılı adamlar yetiştirmiş geniş nüfuslu aileler ve onlardaki gelişme sebepleri üzerinde yapmış olduğu araştırmaların sonucu olarak vardığı gerçeği bizzat müşahade ederek inanmaya başlamışlardır. Prof. Bryssaıd şöyle diyor: Her ne kadar geniş nüfuslu aileler işin başlangıcında sıkıntı çekiyorlarsa da sonunda çeşitli alanlarda az nüfuslu ailelere nisbetle çok daha başarılı oluyorlar.”
Nesillerin varlığı, bugün ferdî menfaatleriyle âdi zevklerinin esiri olmuş bugünkü kimselerin davranışlarına bağlı olacağından doğum nisbeti her geçen gün biraz daha düşecektir. Benlik hissinin gözlerini döndürdüğü bir millet, ne bu halin vehametini kavrayabilir, ne de bu düşüşe dur diyebilir.
Nüfusu günden güne azalan bir millet, hayatının her safhasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Mesela, uğrayacağı bir kolera salgını veya çıkacak bir savaş sonunda adam kıtlığına maruz kalarak birdenbire perişan olması muhakkaktır.
Bin yıl önceki Yunan Medeniyeti’ne; çocuk düşürmenin, nefis kaygusuyla öz çocuğunu öldürmenin salgın bir hastalık gibi yayıldığı o Yunan Medeniyeti’ne bakınız. Çıkan iç karışıklarda ölenlerin yerlerinin boş kalması sebebiyle Romalıların boyunduruğu altına girerek öz yurtlarında zillet ve esaretle geçen hayatlarına bakınız. Bugün Batıklar da aynı tehlikeye, aynı uçuruma doğru hızla koşmaktadırlar.