Doğum Kontrolün İktisadi Zararları

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolun-iktisadi-zararlari   Bilimsel gerçekler ve tecrübeler, doğum kontrolünün ekonomik açıdan faydalı olduğu iddiasını çürütmüştür. İktisat uzmanları arasında gelişen ve birçok tecrübelere dayanan görüşe göre, nüfus azlığı, İktisadî krizlerin en önemli ve en kuvvetli sebebidir. Çünkü doğum nisbetinin azalması ile yaşlıların sayısı artar, gençlerin ve orta yaşlıların sayısı azalır. Bu sebeple de mantıkî bir sonuç olarak da genç ve orta yaşlılar arasında işsizlik artar.
Bundan ötürüdür ki iktisat uzmanları, kendi milletlerine nüfusun artırılmasını tavsiye etmektedirler.
Günümüzde Avrupa ülkeleri, nüfuslarının artması için birçok tedbirler almaktadırlar. Evlenmeyi, çocuk sayısını artırmak için çeşitli teşvikler sağlamaktadırlar. Doğum yardımı, çocuklar için sağlanan ücret artışları, vergilerde indirim bunlardan sadece bazılarıdır. Bütün gayretleri, durma noktasına hatta gerileme noktasına gelmiş olan nüfuslarının artmasını sağlamaya dayanmaktadır.