Doğum Kontrolün Ahlak Üzerindeki Etkileri

By | 30 Nisan 2015

dogum-kontrolun-ahlak-uzerindeki-etkileri    Gebeliği önlemenin ahlâk ve mizaç üzerindeki etkilerini şöylece sıralamak mümkündür:
1. Kadın ve erkek, gebeliğin önlenebilmesi dolayısıyla zina için bir ııevı hürriyete kavuşmuş olurlar. Artık ne piç doğurarak rezil olma korkusu, ne utanma duygusu, ne de günah hissi kalır. Bu durum insanları, gayrimeşru yollardan cinsel arzularını tatmine sevk eder.
2. Şehvet arzularına esir olmak, bunların peşinde bir hayvan hırsı ve iştihasıyla başıboş dolaşmak, sonra da ahlâkî ölçü ve sınırları çiğneyip aşmak suretiyle ahlâkî çöküntü başlar ve yayılmış olur.
3. Çocuk nimetinden mahrum kalmış olan karı-kocada ahlâk ve mizaç güzelliklerinin çoğu görülemez, olsa bile gelişemez.
4. Doğum kontrolü, çocukların fazilet ve üstün bir ahlâk ile yetişmelerini de önler.
Kardeşleri ile birlikte yaşayıp gelişme imkânı ve fırsatı verilmeyen bir çocukta, İnsanî sıfatlar yeterince gelişip kökleşmez. Çocuklar, güzel huy ve meziyetler kazanma hususunda birbirlerini etkileyerek bir dereceye kadar kendi kendilerini de yetiştirirler. Birlikte büyürlerse, sevgi, feragat, yardımlaşma, himaye ve merhamet gibi birçok hususlarda ahlâkî noksanlık ve ayıplardan kendilerini kurtarma imkânını elde ederler. Çocuklarının sayısını bir çocukla veya aralarında büyük yaş farkı olan iki çocukla sınırlamış olanlar, hiç şüphesiz kendi yavrularını bu çok kıymetli ahlâkî fırsattan mahrum etmiş olurlar.