Dinimizde Nişanlanma

By | 22 Nisan 2015

dinimizde-nisanlanma    Bir kız veya kadınla evlenmeye talip olmaktan başlayarak nikâh safhasına kadar süren ilişkiyi ifade etmektedir. Bu safhada kız istenmiş, söz kesilmiş, mehir üzerinde anlaşmaya varılmış… olabilmektedir.
Nişan devresinden maksat, tarafların birbirlerini tanıması ve konu üzerinde yeterince düşünmesi olduğundan, nişanı bozma serbest bırakılmış, tazminat tehdidiyle taraflar zorlanmamışlardır. Nişan devresinde tarafların birbirine hediyeler vermesi, yine erkeğin kıza mehrin bir miktarını ödemesi gibi âdetler bulunduğu için, fıkıh âlimleri, nişanın bozulması halinde bunların ne olacağını hükme bağlamışlardır.
Nişan bozulunca evlenme akdinin gerçekleşmeyeceği ortaya çıkmış demektir. Bu durumda kız tarafının, mehire mahsuben aldığı şeyleri iade etmesi gerekir.
Hediyelerin iadesi hususu, hibenin iadesi gibi ele alınmıştır. Hanefî mezhebine göre, nişanı hangi taraf bozarsa bozsun hediyeler, karşılıklı olarak ve olduğu gibi, değişikliğe uğramışsa değişmiş haliyle iade edilir.