Dinimizde Estetik Ameliyat

By | 23 Nisan 2015

dinimizde-estetik-ameliyat    Gerekmeden burnu göğsü kalçayı v.b. organları değiştirmek ya da düzeltmek olan estetik ameliyat, ayet ve hadislerle yasaklanmış ve lanetlenmiştir.
Zaruret hasıl olduğunda yani doğuştan gelen ya da sonradan ortaya çıkan insanın normal yaşantısına engel teşkil eden ve toplum içinde ayıplanmalara yol açacaksa estetik olun denmiştir. Bu ameliyatlar estetikten farklıdır. İslam insanın şahsiyetini küçülten davranışları yasaklar, eksikliklerin telafisini ister. Peygamber Efendimiz (sav) harpte burnu kesilen bir sahabinin çirkin görünümünü gidermek için, altından burun yaptırmasına müsaade etmiştir. Doğuştan varolan bir fazlalık parmağın alınmasına izin verilmiştir.
Allahu Teâlâ (cc) Kur’an-ı Kerim de: “Gerçekten biz insanı, en güzel bir bi¬çimde yarattık” buyurmaktadır.