Dinimiz Kadına Şiddeti Yasaklamıştır

By | 16 Nisan 2015

dinimiz-kadina-siddeti-yasaklamistir     Kadınları dövmek hususu Kur’an-ı Kerim’ de şöyle geçer:
“ Erkekler, kadınları, Allah (cc)’m kendilerine onlardan bağışladığı nimetler ve sahip olduğu servetten yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah (cc)’m korunmasını buyurduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Kötü niyetlerinden korktuğunuz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin; sonra yatakta onları yalnız bırakın; sonra dövün; ve bundan sonra itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Allah (cc) gerçekten yücedir, büyüktür.” (Nisa-34)
Bu ayetten de anlaşılacağı gibi aileyi kurtarmak ve terbiye için kadın dövülebilir ama bunun da dereceleri vardır. Kadının terbiyesi için lüzumlu hale geldiyse dövülebilir. Ama bu dövme kanlı ve yüzünde yada vücudunda kalıcı izler bırakmayacak şekilde olmalıdır. Terbiye ölçüsünün ötesinde, acıtıcı, yaralayıcı, kan akıtıcı, bir yeri zedeleyici tarzda döverse ceza alır. Dövmeden öncede tatlı bir dille ihtar etmesi, ardından dinlemiyorsa sertçe ihtar ederek memnuniyetsizliğini belirtmesi gerekir. Bunlarıda dinlemiyorsa hafifçe dövebilir. Dövmekten maksat kadını terbiye etmektir. Eğer bu fayda etmeyecekse dövülmez. Eğer hata resmi makamlara intikal ettiyse yine dövülmez.
Kadına şiddet hususunda Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Erkeğin en hayırlısı kadına en iyi davranandır.” Böylece müslüman erkeğin kadına yaklaşımı açıkça belirlenmiştir. Bir başka hadiste: “Ne oluyor kocalara,
karılarını köle gibi dövüyorlar, halbuki aynı günün sonunda belki onlarla latifeleşecekler.”
Hz. Aişe (ra) şöyle anlatmaktadır: “Allah (cc)’ın Resûlü ne bir hizmetçiye, ne de bir kadına vurmamıştır”