Dinimiz İle İlgili Birkaç Sual

By | 2 Temmuz 2015

dinimiz-ile-ilgili-birkac-sualSuâl: Din nedir?
Cevab: Din Allah kânûnudur.
Suâl: Bu ne demektir?
Cevab: Din, Allâh’m va’zedip koyduğu kânûn-u İlâhîdir. Dini Allâh koyar. Allâh’dan başka kimse din koyamaz, din kuramaz. İlâhî/Semâvî dinlerin kurucusu/koyucusu Allâh’dır. Şöyle de diyebiliriz: “Din, Allâh tarafından gönderilen ve bildirilen ilâh i bir kânundur.” Yani “Allah kânûnudur.” Dînin emirleri Allâh’ın emirleridir. Yasakları Allâh’ın yasaklarıdır. Allâh’ın dînini Peygamberler tebliğ eder, Allâh’ın kullarına/insanlara İlâhî dinleri Allâh’ın seçtiği Peygamberi tebliğ eder (duyurur).
Suâl: Dînin bu gönderiliş şekline ne denir?
Cevab: Dînin bu gönderiliş ve Peygamberin ümmetlerine bildiriliş şekline vahiy denir.
Suâl: Vahiy (vahy) ne demektir?
Cevab: Vahiy, Allâh dîninin Peygambere geliş yolu, gönderiliş tarzı demektir.
Allâh Teâlâ, kendi vâz ettiği (koyduğu) dini peygambere vahiy yoluyla göndermiştir. İlâhi din, Hakk dinlerin geliş yolu vahiydir. Vahiy, çok zaman vahiy meleği Cebrâil Aleyhisselâm aracılığı (vasıtası) ile peygamberlere gelmiştir. Allâh, melek aracılığı olmadan da peygamberlerine vahiy göndermiştir.
Suâl: Allâh dinini nasıl göndermiştir?
Cevab: Allâh, dinini önce peygamberlerine melek aracılığı ile göndermiş, peygamberler de,insanlara-ümmetlerine duyurmuş/bildirmiştir. Onun için insanların peygamberine bağlı olması gereklidir. Çünkü Peygamber (as) insanlara gönderilmiş Allâh’ın elçisidir. Allâh’ı sevmek peygamberi sevmekle olur. Allâh yoluna gitmek, peygamberin gösterdiği yoldan gitmekle olur.
Suâl: Dînin ta’rifi var mıdır?
Cevab: Vardır. Dînin ta’rifi şöyledir:
“Din, Allâh Teâlâ tarafından vâz edilen (konulan) ve peygamber (as) aracılığı ile bildirilen bir kanuni İlâhidir ki, bu kânun aklı başında olan insanların kendi arzu ve istekleriyle hayra, iyiliğe ve mânevî faydalı (yararlı) olan işlere sevkeder, dünya ve ühirette saadet ve selâmete kavuşturur.”
İşte Türkçe dinin tarifi (tanımı-anlatımı) kırıaca böyledir. Türkçemizde dine inanan ve dine bağlanan insanlara dindâr denir. Dine inanmayan ve dine bağlanmayanlara da dinsiz, yani dîni uzak, dîne sırt dönmüş, sırtını çevirmiş, dinden mahrum/îmandan mahrum kimseler denir.
Suâl: Din İnsanlara Neler Öğretir?
Cevab: Din, insanlara Allâh’ı, Peygamberi, imânı, İslâmî, hakkı, bâtılı, helâlı, haramı, iyiyi, kötüyü, dünyayı, âhireti, geçmişi ve geleceği öğreten Allâh’ın kurduğu İlâhi bir kurum/müessesedir. İslâm dini müessesesini Allâh kurmuştur.