Dinî Terminolojide Âhiret

By | 14 Nisan 2015

dini-terminolojide-ahiretÂhiret, Kur’ân da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat bo-yutuna ad olarak kullanılmıştır. Birinci hayat için ‘ûlâ’ ikinci hayat için ‘âhir’ ifadelerinin kullanması bunu göstermektedir.

Âhiret terimi kelâmı eserlerde şöyle tarif edilmiştir: Âhiret, kıyametin kopmasından başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba’s (öldükten sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, Cennet, Cehennem gibi bütün olay ve aşamaları içine alır.

Esasında, her insanın ölümüyle, o insanın âhireti başlamakta ve ebediyete kadar devam etmektedir. Buna göre insanların bir kısmı hayatın dünya boyutunu yaşarken, diğer bir kısmı da âhiret boyutu içine girmiş olmaktadır.