«Derde Derman»

By | 26 Temmuz 2015

derde-dermanDaim hakkı zikredelim,
Kudretini fikredelim,
Halimize şükredelim,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah..
Zikredeni, zikreder hak;
Olur rahmete müstehak,
Maksuduna erer mutlak,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah.
Tâ ezelde dedik beli,
Zikredenler olur veli,
Budur hakka vuslât yolu,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah..

Zikredenler mahrum olmaz,
Dücihanda mağmum olmaz,
Arasat’ta mahkûm olmaz,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah..
Kıyam eyle hakkı zikret,
Ku’ud eyle hakkı fikret,
Her yatışta hakka şükret,

Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah..
Zikir kalbin cilâsıdır,
Söyleşmenin âlâsıdır,
Âşıkın tevellâsıdır,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah.
Aşkî zikri vird eyledi,

Zikrederek gird eyledi,

Matlûbunu serd eyledi,
Allah Allah sübhanallah,

Her dertlere derman Allah..