«Dehalet»

By | 27 Mayıs 2015

dehaletDertliyim yâ Resûlallah! Derde derman şendedir,
Bir günahkâr sâ’ilinim, lûtf-u ihsan şendedir..
Tut elimden yâ Muhammed! Bir garip ümmetinim,

Rahmetine muntazırım, sırrı Rahman şendedir..
Dört yanımdan gam çerisi hep taarruz eyledi,
Bencileyin dertlilere emn-ü aman şendedir..
Dost bildiğim düşmanlarım dört yanımdan sardılar,

İnayet kıl ey efendim, emr-ü ferman şendedir..
Hak teâlâ kitabında sana RA’UF buyurdu,
Rahm-ü şefkat şi’armdır, ulüvvü şân şendedir..

Sığmanı reddetmezsin ey Habib-i Kibriyâ,
Sen bilirsin ahvalimi, nihân-ıyân şendedir..
Yüzüm yoktur dergehinden isti’dayı himmete,
Sen, melce-i fukarasın; bâb-ı gufran şendedir..

Sen, enis-i zu’afâsm; bâb-ı gufran şendedir..
Sen, enis-i zu’afâsm ey Resûl-üs-sakaleyn;
Bu fakire bir nazar kıl, çeşm-i im’an şendedir..
Bir belâya giriftarım yâ şefi’allah meded,
Destgirim ol, halâs eyle; yahşi-yaman şendedir..

Aşkî kulun niyaz eyler, kurtar Allah aşkına;
Dü-cihanda penâhımsm, kevn-ü mekân şendedir..