Cünüp Kimseye Yasak Olan Şeyler

By | 8 Mayıs 2015

Disk   Flowers-3   Cünüp halde mescide girmek haramdır. Hz. Muhammed (sav): “Hayız ve cünüp kimsenin mescide girmesi haramdır.” buyurmuştur. Cünüp iken mescidin içinden bile geçilemez. Ancak başka çare yoksa teyemmüm alınıp öyle geçilmelidir. Cünübün mescide girmesi için teyemmüm vaciptir.
Cünübün Kur’an kasdıyla Kur’an okuması haramdır. Peygamber Efendimiz (sav): “Hayız ve cünüp olan kişi Kur’an-ı Kerimden bir şey okuyamaz.” buyurmuştur . Ancak dua niyetiyle Fatiha’yı okuması ya da dua ayetlerini okuması, öğretmek için kelime kelime okunmasında sakınca görülmemiştir. Kelime kelime öğretmekten maksat iki kelimenin arasını açmak, kesik kesik okumaktır. Allah (cc)’ı zikretmenin, teşbih etmenin yada kabir ziyaretlerinin bir sakıncası yoktur.
Cünübün Kur’an’a el sürmesi de yasaktır. Ancak bir çöple yapraklarını karıştırmak caizdir . Kur’an ayetleri levhada, parada veya duvarda yazılı bile olsa caiz değildir. Yazısına el sürülmez. Bazılarına göre kitabin beyaz yerine dokunmak yasak, bazılarına göre ise caizse de yasak olması hürmete daha layıktır. Sa-hih olan yasak olmasıdır*.