Cuma Vaktinde Alış Veriş Yapmak Haram Mıdır?

By | 27 Nisan 2015

cuma-vaktinde-alis-veris-yapmak-haram-midirAllah (c.c.), “Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu, (ezan okunduğu zaman) Allah’ı zikretmeye koşun, alış verişi bırakın” (Cuma suresi, 62/9) buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimeden hareketle Hanefî mezhebi bu vakitte alış veriş yapmaya tahrimen mekruh, sair üç mezhep ise haram hükmünü vermişlerdir. İç ezanın okunması ile cuma namazının bitmesine kadar olan bu sürede alış verişin tahrimen mekruh olması, yapılan akdin zatından dolayı değil, cuma namazının edasına engel olduğundan veya mücaveretten yani ticaretin, farz olan ibadete yakınlığından ya da aynı vakitte kesiştiğinden dolayıdır.
Bir insan bu emre uymayıp, alış veriş yapsa, bu kişi tahrimen mekruh (ameli haram) veya haram işlemiş olmasına rağmen elde ettiği kazanç haram değildir. Yalnız ehl-i tahkik, Allah’ın menetmiş olduğu bir iş yapıldığından dolayı bu yolla elde edilen kazancın yümün ve bereketinin olmayacağı, bu parayı yiyen insanların ruhî hayatında olumsuz neticeler doğabileceğini ve kalbî hayatın ölebileceğini söylemişlerdir.