Cuma Namazının Sıhhat Şartları : İzin

By | 23 Nisan 2015

cuma-namazinin-sihhat-sartlari-izinHanefî fıkhında cuma namazı için izin denildiğinde iki şey anlaşılır.
* Devlet başkanı veya vekil tayin ettiği kimsenin ya da salahiyetli bir makamın cuma namazı kıldıracak şahsa izin vermesidir.
* Namaz kılınacak olan mekana herkesin girebilmesine izin verilmesidir.
Hanefî mezhebi haricindeki mezhepler cumanın sahih olması adına böyle şartlar ileri sürmemişlerdir. Kaldı ki Hanefî mezhebi de bunu cumanın edasının şartları arasında saymıştır.
İçinde yaşadığımız ülkede Hanefî mezhebinin noktayı nazarına göre böyle bir problem söz konusu değildir. Köyler dahil bütün beldelerdeki camilere girebilme izni zaten verilmiştir. Bu konuda herhangi bir engel yoktur. Cuma namazı kıldıran imamların da devletin görevlendirdiği, yetkili (izinli) şahıslar olduğu muhakkaktır.