Cuma Namazından Sonra Okunacak Dua

By | 20 Mayıs 2015

cuma-namazindan-sonra-okunacak-dua   “Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi ve bi hamdihî estağfirullâh.”
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
“Kim cuma günü namazdan sonra henüz kalkmadan oturduğu yerde (100) kere bu duayı okursa, Allah onun yüz bin, anne-babasının da yirmi dört bin günahını bağışlar.” (Deylemi, İbn-i Abbas’tan)
“Yâ zel celâli vel Ikrâm. Eclrnî minen nâri yâ aziyzü, yâ kerîymü, yâ Rahmânü, yâ rahıymü, neccinî minel azâbil eliym.”
Manası: “Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım! Beni ateşten kurtar. Ey Aziz, Kerim, Rahman ve Ra- hıym olan Allah’ım! Beni elim azabından kurtar.”
Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Her kim cuma namazından sonra sağ elini sakalına tutup, sol elini de kaldırarak üç kere bu duayı okursa, Allah onu bağışlar, onun dünya ve ahiret işlerini görür” (Mişkât)