Cuma Namazına Hazırlık Nasıl Olmalıdır?

By | 22 Nisan 2015

cuma-namazina-hazirlik-nasil-olmalidirCuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, Perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve manevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki Cuma günü boy abdesti almak İslam âlimlerinin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında, Cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedeni temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek; başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün manevî havasına girmeli; dua ve tevbesini dua ve tevbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen “icabet saati”ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur’ân okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resulullah’a salat u selâm getirmeli ve samimi bir kalb ile yüce Allah’a dua ve istiğfarda bulunmalıdır.
Hutbe okunurken konuşmak, Cuma vakti alış veriş yapmak ve Cuma günü yolculuğa çıkmak gibi hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.