Cuma Gününün Fazileti Nedir?

By | 19 Haziran 2015

cuma-gununun-fazileti-nedir    Cuma günü büyük bir gündür. Allahü Teala o günle İslamı yüceltmiş ve onu müslümanlara farz kılmıştır.
Allahü Teala şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu vakit Allah’ın zikrine koşun.” (Cuma Suresi)
Görülüyor ki, Cenab-ı Hakk o saatte çalışmayı ve cumaya koşmaktan alıkoyan her çeşit davranışı yasaklamıştır.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Şüphesiz cuma günü günlerin efendisi ve en büyüğüdür. O Allah katında Kurban Bayramı gününden de, Ramazan Bayramı gününden de büyüktür.”
“Güneşin üzerine doğduğu en iyi gün cuma günüdür. Âdem (a.s.) o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş, o gün yeryüzüne inmiştir. Kıyamet o gün kopacaktır. Allah indinde o gün Yevmül Mezîd’dir. Melekler gökte ona bu ismi verirler. O, cennette mü’minlerin Allah’ı görecekleri gündür.”

Onun için o mübarek günde günah işlemekten şiddetle kaçınmalıdır. Çünkü o gün günahlar da sevaplar gibi kat kat olur.
Kişi o gün camiye erken gider. Zira bunda büyük bir sevap vardır. Zira Kur’an’da:
“Haydi Allah’ın zikrine koşun.” emri vardır. Camiye erken koşmakla bu emir yerine getirilmiş olur.
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kim cumaya birinci saatte giderse bir deve kurban etmiş gibi olur. Kim ondan sonra giderse bir sığır, sonra giderse bir koç, sonra giderse bir tavuk kesmiş gibi olur. Kimde ondan sonra giderse yumurta hediye etmiş gibi olur. İmam hutbeye çıktığı zaman sahifeler dürülür, kalemler kaldırılır. Melekler hutbenin yanında toplanıp hutbeyi dinlemeye koyulurlar.” (Buhari)
“Cuma günü kim erken camiye giderse o, kıyamette Mlah’ı daha yakından görecektir.”