Cuma Günleri Kılınacak Namaz

By | 13 Ağustos 2015

cuma-gunleri-kilinacak-namazCuma günleri kuşluk vaktinde 2 rek’ât veya 4 rek’ât namaz kılmanın çok sevabı vardır. Bu namazı kılan müslüman, kendisine kolay gelen sûrelerle kılabilir. Yâni istediği ve bildiği her hangi bir sûreyle bu namazı kılabilir.
Hz. Ali (R.A.) Efendimizin rivâyetine göre Resûlü Ekrem (A.S.):
“Cuma günü kuşluk vaktinde iki rek’ât namaz kılan kimseye Cenâb-ı Hak, iki yüz sevab yazar, ve iki yüz günahını siler (affeder).”
Diğer bir Hadîs-i Şerifde de:
“Cuma günü mescide girip öğleden önce (kuşluk) vaktinde 4 rek’at namaz kılan (her rek’atta bir kere Fâtiha’yı ve İhlâs Sûresini okuyarak) kimse Cennetteki yerini görmeden veya cennetteki yeri kendisine gösterilmeden ölmez” buyrulmuştur.
Bu namazı kıldıktan sonra 70 kere: “Subhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilahe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazıym.’’ duâsını okur.
Sonra da 70 kere Peygamberimize (A.S.) salevât-ı şerife getirirse, Allâhü Teâlâ o kuluna yer ve gök ehlinin sevâbı kadar sevâb yazar. İnsü cinnin ve şeytanların şerlerinden korur.