Cuma Gecesi Tesbihleri

By | 7 Nisan 2015

cuma-gecesi-tesbihleriCuma gecesinin tüm müslümanlar aleminde öneminin ne kadar büyük olduğunu bilmeyen müslüman yoktur. Cuma gecesi aslında müslümanlar için büyük bir nimetteir. her hafta kulun tövbe kapısından geçmesine vesile olabilecek açık bir kapıdır. Kul Cuma gününün ve gecesinin önemini bilip ona göre ibadetle bu geceyi yad etmelidir. Cuma gecesi tesbihleri, namazları ve ibadetlerine devam etmelidir.

Cuma gecesi tesbihleri ve zikirleri şu şekilde sıralanabilir;

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İz,â Ziilzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabın­dan, kıyametin dehşetli anlarından korur.”1

+ Cuma gecesi tesbihlerinden dualarından birin de Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat eder­se, cennete girer, Cuma günü ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre “şehit olarak ölür” buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü’l-İstiğfar duası denilir ki, o) dua{da) şudur:

[Allahümme eııte Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va ‘dike mesteta ‘tü. Ebûü leke

bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfır lî feinnehü lâ yağfirüzzünübe illa ente. E'ûzü bike min şerri mâ sana ‘tü.]

“Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gü­cümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.

[1] Deylemi, Ramüzti’l-Ehadis

Ben, Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahları­mı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu mu­hakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. ” 1