Çok Evlilik Ahlaki ve İnsani Bir Sistemdir

By | 30 Nisan 2015

cok-evlilik-ahlaki-ve-insani-bir-sistemdir    İslâm’daki taaddüd-ı zevcat İnsanî ve ahlâkî bir nizamdır. Bu “sistemin ahlâkî oluşu, erkeğe, dilediği kadınla dilediği zaman ilişki kurmasına müsaade etmemesidir. Yani erkeğin, meşru hanımları dışında hiçbir kadınla -açık veya gizli- ilişki kurması caiz değildir.
Taaddüd-i zevcat’ııı İnsanî oluşuna gelince, erkek bu yolla himayeye muhtaç bir kadını barındırmakla, onu namuslu, temiz ve meşru eşlerin safına katmış olmakla toplumun yükünü hafifletmekte, tek başına kalmış himayesiz kadınların cemiyette sebep olacağı çirkinliklerin, huzursuzlukların önüne geçmektedir.
Ayrıca erkek, aldığı kadına ınehir vermekte, geçimini sağlamakta, onu her türlü kötülüğe karşı korumakta, topluma nesil yetiştirmektedir.
Taaddüd-i zevcat sisteminin, insandaki şehevî duyguları belli ölçüde frenlediğinde hiç kuşku yoktur. Bu sistemin, zevk ve eğlenceyi teşvik etmesi şöyle dursun, aksine yükümlülük ve yorgunluğu artırdığı görülmektedir.
Hiç kuşku yok ki bu sistem, ahlâkı koruyan, insanı onurlandıran ahlâkî ve İnsanî bir sistemdir.