Çocuklarınıza Yaşlılara Saygı Göstermesi Gerektiğini Anlatın

By | 14 Nisan 2015

cocuklariniza-yaslilara-saygi-gostermesi-gerektigini-anlatin     Yüce Allah yaşlılara saygı konusunda şöyle buyurmaktadır:
“Rabbin şöyle emretti: Sadece Allah’a ibadet edeceksiniz. Ana ve babanıza iyi davranacaksınız. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “of!” bile deme! Onları azarlama! Onlara saygıyla hitap et! Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da, “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet et, de.”
Hz. Peygamber (s.a.s.), yaşlılara saygı ve hürmet göstermeyi Allah’a duyulan saygının bir gereği olarak görüyor ve şöyle buyuruyordu: “Saçı sakalı ağarmış yaşlıya saygı gösterip ikram etmek, Allah’a saygıdandır.”
Yaşlılar bir toplumun manevi direkleri, temelleri konumundadır. Onlar, hayâtları boyunca gençlerin yetişmesi için çaba sarf etmiş, ömürlerini ken¬dilerinden sonraki nesle daha güzel bir dünya bırakmak için harcamışlardır.
Kişinin çocuklarına, büyüklere nasıl davranacağını, kendi kardeşleri olsun olmasın, büyüklerin haklarını öğretmesi gerekir. Büyüğün küçük üzerinde hakları vardır. Bu arada küçüğe merhamet edilir, büyüğe de saygı gösterilir.
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Büyüğümüzün hakkını tanımayan, küçüğümüze acımayan bizden değildir.” Ebû Musa el-Eş’arî şunu rivayet etti: “Ak saçlı yaşlı Müslümana, Kur’ân’ı ezberleyip de onu unutmayan ve onunla amel etmeyi bırakmayan hafıza ve adâletli idareciye ikram Allah’a tazimden sayılır.”
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Rüyada bir misvakla dişlerimi temizliyordum. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvakı yaşça küçük olana uzattım. Bana: “Büyük olan# ver” denildi. Ben de büyük olana verdim.”
Önce Muhayyisa konuşmak isteyince, Rasûlullah (s.a.s.), yaşı kast ederek, Muhayyisa’ya:
“Büyük konuşsun, büyük” buyurdu. Bunun üzerine Huveyyisa konuştu. Anlıyoruz ki, küçük, büyükten önce konuşmamalıdır.
İbrı Ömer şunu anlattı:
“Peygamber’in (s.a.s.) yanındaydık. Bir hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine : “Ağaçların bir türü vardır ki, o Müslümana benzer” dedi. Ben, o hurma ağacıdır demek istedim. Ancak baktım ki, oradakilerin en küçüğü benim, onun için sustum. Peygamber (s.a.s.): “O, hurma ağacıdır” buyurdu.
Semura b. Cundub (r.a.) şunu anlattı:
“Rasûlullah’ın (s.a.s.) zamanında çocuktum ve O’ndan duyduklarımı ezberliyordum. Orada benim konuşmama engel olan, sadece benden daha yaylı insanların bulunmasıydı.”
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Küçük büyüğe selâm verir.”

İslam adapta, gücünün yettiği şeylerde, küçük her zaman büyüğe yardım eder.