Çocuklarınıza Size Nasıl Saygı Göstermesi Gerektiğini Öğretin

By | 15 Nisan 2015

cocuklariniza-size-nasil-saygi-gostermesi-gerektigini-ogretin      Evde, anne ve babaya saygı olması gerekir. Çünkü baba, evinin yöneticisidir ve evdekilerden sorumludur. Anne de, aynı şekilde evdekilerden sorumludur.

Bu saygının gerçekleşmesi bazı şeylere bağlıdır. Bunlardan birisi, anne ve baba arasında karşılıklı bir saygının olması ve aralarında Allah’ın emir ve yasaklarının uygulanmasıdır. Yine çocuklara Allah’ın kitabının ve Rasûlullahın sünnetinin öğretilmesidir. Yumuşak ve sakin bir üslupla çocuklara anne ve babanın hakları öğretilir. Anne ve babaya itaatin, yüce Allah’a itaat lılilılğu açıklanır. Anne çocuklarını babaya itaat etmeye, baba da, anneye itaata  teşvik eder.
Bu konudaki ayet ve hadisler, sakince ve zekice çocuklara açıklanır.

İşte bu konudaki bazı ayetler:
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”
“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin.”

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya  iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisinin yanında ihtiyarlık çağma ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme; onl.ııı azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.“
“Biz, insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim.”
“İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her «ün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi ile iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik:

“Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.”
“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay direr. Nihayet insan, güçlü çağma erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim!
II,ma ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben *,m.ı döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.”
Ibıı Mes’ûd (r.a.) bu konuda şöyle demiştir:
Peygamber’e (s.a.s.) sordum: “Allah katında en iyi amel nedir?” “Vak tinde kılınan namazdır.” “Sonra hangisidir?” “Anne-babaya iyilik ve itaat etmektir.” “Sonra hangisi?” “Allah yolunda cihattır .”
Burada en büyük pay, annenindir.
Peygamber’e (s.a.s.) bir kişi geldi ve sordu:
“Allah’ın Rasûlü! En çok kime iyilik etmeliyim?”
“Annene.” “Sonra kime?” “Annene.” “Sonra kime?” “Annene.” “Sonra kime?” “Sonra babana .”
Burada önemli bir hususa temas etmemiz gerekiyor.
Babalar ve anneler! Çocuklarınızın yanında, birbirinize göstermeniz gereken saygı ve sevgiyi devam ettirin. Babalar! Çocuklarınızın annelerine hakaret etmeyin, onları küçümsemeyin. Çocuklarınızın gözü önünde onlarla kavga etmeyin.
Babaları, çok basit sebeplerle, gece gündüz, anneleriyle kavga eden çocuklardan ne bekliyorsunuz? Çocuklarınızı eğitmek için, birbirinize anlayış göstermek ve uyum içinde olmak yerine, birbirlerine hakaret eden, ithamda bulunan kimseler olmayın.
Baba rolünde olan kişi! Çocuğunun annesini dövme, kovma, boşamaya kalkma!
Bunların, çocukların davranış ve psikolojilerini nasıl bozacağını bilmeniz gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklardan sonra, çocuk, sakin bir evde, anne ve babasıyla birlikte yaşarken duyduğu huzur ve mutluluğu kaybedecektir. Ancak bu kayıp, artık çocukları hırsızlığa, arsızlığa, yalan söylemeye, saldırganlığa, kindarlığa ve başkalarından hoşlanmamaya sevkedecektir.
Anne-baba arasındaki şiddeti görerek büyüyen bir çocuk, yüreğinde öfke beslemeyi öğrenecektir. Daha sonra bu öfkeyi kendinden daha küçiik ve zayıf olanlara karşı yönlendirecek ve ortaya suçlu bir birey çıkacaktır. Birçok araştırma sonucuna göre evdeki şiddet, televizyonda seyredilen şiddetten daha kalıcı bir öğrenmeye sebep olmaktadır. Bu nedenle geleceğin suçlusunu yetiştirmenin ilk adımı sürekli çocukların önünde kavga etmektir.