Çocuklarınıza Sert Ve Kaba Olmamayı Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocuklariniza-sert-ve-kaba-olmamayi-ogretin    Gerek Kur’an’da gerek hadislerde müminlerin birbirlerine, özellikle çocuklara yumuşak davranmaları tavsiye edilmektedir. Yumuşaklık insanları birbirine yaklaştırır, sertlik uzaklaştırır. Yumuşaklık insanlar arasında sevgi ve saygı meydana getirir. Sertlik ve kabalık kızgınlığa ve nefrete sebep olur. Sürekli sert ve kaba davranmak çocukta iki tür davranış meydana getirir.
Çocuk sürekli sertlik karşısında ya siner, içine kapanır, ya da karşı çıkar, isyan eder uzaklaşır. Her iki durum da hem çocuk için hem aile için huzursuzluğa ve zamanla ruh sağlığı bozukluğuna sebep olur. Çocuklara nadiren, büyük kabahat işlediklerinde sert davranma icap edebilir. Bunda da ölçüyü kaçırmamak, çocuğu haksızlığını savunur hale getirmemek için çok uzatmamak gerekir. Çocuğa kızgınlığını az sözle, daha çok tavırla belli etmek gerekir. Çocuk bu şekilde kabahatim anlar. Kabahatini anladığı andan iti baren, uzun olmamak kaydıyka öğüt ve nasihatlerle çocuğu aydınlatmak gerekir. Ondan sonra da yumuşak davranmaya devam etmek uygun olur.
Allah Teâlâ, Rasûlullah’ın şahsında, yumuşak huyluluğun birleştiriciliğiııl sertliğin ayrıştırıcı ve uzaklaştırıcı olduğunu bize çok veciz bir şekilde ifade buyurur:
“Allah’ın bir rahmet eseridir ki, sen onlara karşı yumuşak davrandın,eğer huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.”
Şu halde yumuşaklığın birleştiriciliğinden eğitimde de yararlanmalı, Çocuklara karşı yumuşaklığı huy haline getirmeliyiz. Yumuşaklığımızla çocuklarımıza örnek olmalı, onların da yumuşak huylu olmalarını sağlamalıyız.
Birçok kişi aile içinde en küçük bir sorunda kötü sözler sarfeder. Çocuk böyle sözleri ilk defa duyduğu için onların manasını öğrenmeye çalışacaktır. Çocuk zamanla onların manasını öğrenecek ve belki de onun gelecekte sapmasına ve ahlakının bozulmasına neden olacaktır. Psikiyatristlere göre iyi bir örnek ve model, bin nasihattan daha etkilidir. Güzel örnek öğütten daha iyidir. Eğitimcinin sözle davranışı arasında uyumsuzluk olursa bu, çocuğun güzel örnekleri ve ahlaki öğütleri hafife almasına neden olacaktır. Anne ve baba ev içinde birbirlerine karşı davranışlarına dikkat etmeli, çocuğun yanında birbirlerine güzel davranmalı ve saygı göstermeliler. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyuruyor: ‘Çocuğun babası üzerindeki hakları, onun annesine saygı göstermesi, ona güzel isim koyması, ona Kur’an öğretmesi ve onu güzel eğitmesidir.’