Çocuklarınıza Misafirleri Ağırlama Görevi Verin

By | 14 Nisan 2015

cocuklariniza-misafirleri-agirlama-gorevi-verin    Çocuklar küçükken yardım etmeye çok isteklidirler. Bir eşyayı taşımaya yardım etmek, üç yaşındaki bir çocuğu çok mutlu edecek bir iştir. Çocukların başkalarına yardım etmeye bu kadar istekli olmalarının nedeni yeni şeyler öğrenme, yeni beceriler kazanma isteği, erişkinler gibi olma çabasıdır.

Sosyal hayâtta, misafirlik ve davet mühim bir yer tutar.İslâm gerek akrabaların, gerekse birbirleriyle din kardeşi olanların bir­birlerini ziyaret etmesini teşvik etmektedir.Ayrıca dinimizde, eşe-dosta, arkadaşlara, ahbaplara yemek yedirmek de çok güzel bir âdet olarak belirtilmiş ve yedirip içirme teşvik edilmiştir.Misafir ağırlamak, misafire ikram etmek, güzel ahlâktan ileri gelir.. İslâm müminleri, her zaman “ikram etmeye” davet etmektedir.İkram için davet etmek güzel bir adet olduğu gibi o davete icabet etmek te ihmâl edilmemesi gereken ahlakî bir kuraldır.

Hz. İbrahim’in (a.s.) misafirperverliği meşhurdur. “Allah’ın dostu” mânâ­sında “Halilullah” diye yadedilen Hz. İbrahim (a.s.) misafir olmadan sofraya oturmaz, yola çıkar misafir gözetlerdi.

Ebû Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse misafirine ikram etsin, Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!

Ev sahibinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır:

Ev sahibi misafirin karşısına hoş bir görüntü ile çıkmalıdır.

Üstü başı düzgün, saçı-sakalı taranmış olmalıdır. Misafiri gece kıyafe­tiyle, saçı-sakalı dağınık olarak karşılamak görgüsüzlüktür.Misafir güler yüzle karşılanmalıdır. Misafir, evinde bulunduğu müddetçe  hoşnut etmek için güzel sözler söylenmeli, şahsî problemler dile getirilerek misafirin canı sıkılmamalıdır.Misafiri bir süre yalnız bırakmalıdır. Misafir biraz dinlendikten, gerekli ihtiyaçlarını giderdikten sonra yemeği getirmelidir.Ev sahibi misafir ağırlarken külfete girmemelidir.

En güzeli, hiç zorlanmadan elindeki ve evindeki imkânları kullanmak, İlâve bir külfete girmemektir.Yemekte misafirlerle ilgilenmeli, onlarla sohbet etmelidir.Ev sahibi, misafire hizmet etmeli, yolcu edeceği zaman da onu kapıya kadar geçirmelidir.

Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimsenin, misafirini evin kapısına kadar çıkıp uğurlaması Minnettendir.”