Çocuklarınız Arasında Ayrım Yapmayın

By | 13 Nisan 2015

cocuklariniz-arasinda-ayrim-yapmayin    Anne-babaların evlatları arasında bilerek ya da farkında olmayarak ayrım yapması çocukları olumsuz yönde etkiler.
Uzmanlar, ayrımcılığın çocuklarda içe kapanma, başarısızlık, depresyon ve birçok davranış bozukluğuna sebep olduğunu belirtiyor.
Ayrım yapıldığı hissine kapılan çocuk dışlandığını, ailesinin artık kendisini sevmediğini düşünür. Bu da minik dünyasında korkunç fırtınalar es* tirir. Yapayalnız kaldığını düşünür. Depresyona girer, içine kapanır. Ruh dünyası allak bullak olur. Kendine güveni azalır. Arkasında ailesinin desteği olmadığını düşünerek bocalar. Evde mutsuz bir görüntü sergilerken, okulda da başarısız olur.
Genelde ayırım, kız ve erkek çocuklar arasında yapılmaktadır, bu, hem insanlık hem de inandığımız değerler açısından son derece olumsuz biı davranıştır.
Ailenin duyarlı olmaması durumunda kardeşler arasındaki nefret fiili zarar vermeye kadar uzanabilir. Hatta ayrım yapıldığı hissine kapılan çocuk, anne ve babadan da nefret etmeye başlar.
Çocuk hep gergin ve stresli olur. Kavgacı bir yapıya bürünür. Kendini sürekli mutsuz ve boşlukta hisseder. Çevreye karşı ilgisi ve neşesi azalır.Önceden zevk aldığı şeyleri bile yapmak istemez. Oyun bile oynayamaz hale gelir. Bu depresyon halidir.
Anne-babalar çocuklarına karşı eşit ve adil davranmalıdırlar. Anne-babalar, aile içerisinde bütün çocuklarına, kız erkek, büyük küçük farkı gözetmeksizin eşit davranmalıdır.
Bu eşitlik, çocuklar için alınıp satılan maddî şeylerden tutun da bir öpücüğe varıncaya kadar her türlü ilgi ve ikramda da gözetilmesi gerekir. Maalesef günümüzde bazı anne babalar, çocuklarına karşı gerek sevgi ve ilgide gerekse onlara aldıkları maddî şeylerde eşit davranamamaktadırlar.
Özellikle erkek çocukların daha fazla sevilmesi ve kız çocuklarının hor görülmesi ülkemizde yaygın bir yanlış davranıştır.Bu yanlış davranışın sonucu olarak da çocuklar birbirine karşı haset ve kin beslemekte ve böylece aralarındaki sevgi ve saygı ortadan kalkmakladır. Hâlbuki İslam dini çocuklar arasında adaletli ve eşit davranmayı diretmektedir.
Bazı İslam âlimleri, çocuklar arasında eşit davranmak sadece maddi konularda değil, öpücüğe varıncaya kadar her şeyde şarttır demişlerdir.
Nitekim Hz. Enes’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre: “Bir adam Hz. Peygamberin (s.a.s.) yanında otururken oğlunun biri gelir. Adam çocuğunu öper ve dizinin üstüne oturtur. Az sonra kızı gelir. Adamcağız onu öpmeksizin önüne oturtur. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s.): “Böyle yaparak aralında eşit davranıyor musun?” diyerek onu kınar.
Yine başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.): “Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever” buyurmuştur.
Maalesef günümüzde anne babalar çocukları arasında eşit davranmamakta, böylece birçok haksızlığa sebep olmaktadırlar.Böylece gerek anne-baba ve evlatlar, gerekse kardeşler arasında dargınlıkların, kırgınlıkların, haset ve düşmanlıkların çıkmasına sebep olmaktadırlar.
Anne-babaların bu hususlarda azami dikkati göstermeleri ve çocukları arasında eşit ve adil davranmaları gerekir. Zira şunu asla unutmamalıyız ki,bizler bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı bir gün Allah’ın huzurunda hesap vereceğiz.