Çocuklarda Ödülle Öğretim

By | 23 Nisan 2015

Çocuklarda Ödülle ÖğretimÇocuklarda Ödülle Öğretim

Ödülün yanlış kullanımı en az ceza kadar çocuklara zarar verebilmektedir. Bu nedenle çocuklarda ödül kullanımına dik­kat etmek gerekir. Ödül davranıştan öncesinde söylendiğinde, yani “Çocuğa şu kadar dua ezberlersen, şu ibadeti yapar­san sana şunu vereceğim” dendiğinde çocuk o davranışı ya­par. Ancak dua ve ibadeti kendisi için değil, ödül için yapar. Ödül ön plana çıkarken dua ve ibadet geri planda kalır. Dua ezberlemek ve ibadet yapmak, ancak ödülle yapılacak zor bir iş halini alır. Bu nedenle ödülü davranıştan önce söyleyip ço­cukları teşvik etmek doğru değildir. Ödül iyi davranışın önce­sinde söylenmemeli, iyi davranış ortaya çıktıktan sonra, bazen verilmelidir.

Eğitimci dua ve ibadet konusunda ödül vereceğini önceden söylemeden, bir çocuğun dua ezberlediğini gördüğünde, bu çocuğu ödüllendirebilir. Yani eğitimci çocuklarda görülen iyi davranışları yakalamalı ve yakaladığı bu iyi davranışları bazen söz­le, bazen de küçük hediyelerle ödüllendirmelidir. Kursa erken gelen, dersine iyi çalışan, dersi dikkatle dinleyen, güzel not alan, eğitimciye yardım eden çocuklar, rastgele olacak bir şekilde öncesinde kendilerine ödül verileceği söylenmeden ödüllendirilebilir. Ancak bu ödüllendirme de sık sık olmamalıdır.