Çocuklara Selâm Verin

By | 15 Nisan 2015

cocuklara-selam-verin    Selâm vermede, Allah’tan ecir vardır. Dostluk ve sevgiyi ilan etme vardır. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur

“Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.”
Selâm vermekle çocuklar, Rasûlullah’ı örnek almış olurlar.
Selâmda, İslam’ın önemli bir âdetini çocuklara yayma vardır. Selâm, çocukların psikolojisine ve ahlakına iyi bir etki yapar.
Rasûlullah (s.a.s.) çocuklara selâm verirdi.
Çocuğa, selâm vermenin âdabı ve nasıl verileceği öğretilmelidir.
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selâm
verir280.”
Buhârî’nin bir rivayetinde: ’’Küçük büyüğe selâm verir” ilâvesi vardır.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”
lmran b. Husaynîn rivayet ettiğine göre,
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
Bir adam Rasûlullah’a geldi ve: “Esselâmü Aleyküm” (Allah’ın selâmı üzerine olsun), dedi. Peygamber de: “On” buyurdu. Bir başka adam daha geldi “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi.” (Allah’ın selâm ve rahmeti üzerine olsun) dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s.) “Yirmi” dedi. Bir başka adam daha geldi ve “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatüh” (Allah’ın selâmı rahmeti ve berketi üzerinize olsun) dedi. Rasûlullah (s.a.s.) dul “Otuz” buyurdu.”