Çocuklara Konuşarak Öğretmek

By | 22 Nisan 2015

Çocuklara Öğretilmesi GerekenlerÇocuklara Konuşarak Öğretmek

Özellikle çocuk eğitiminde belli bir oranda kullanılması ge­rekli olan bir eğitim metodudur. Çünkü çocuğun hem diğer et­kinlik türlerine yönlendirilmesinde hem de dil gelişiminin sağ­lanmasında sözlü öğretimi kullanma zarureti kendini göster­mektedir. Aynca insanların birbirleriyle anlaşmalarının başlıca aracı konuşmalarıdır. Eğitim ve öğretimde kullanılan metotlar olan; isticvap (soru-cevap), kıssa anlatımı, örneklendirme, ik­na etme, tartışma, takrir vb. hep sözlü öğretim etkinlikle­ri içerisinde yer alırlar.

Çocuğun bütün gelişim alanlarına belli bir oranda katkı sağ­lamanın yanında; düzgün konuşabilmesini ve kendini ifade edebilmesini temin ederek dil gelişiminin önü açılabilir. Ayrıca yine sözlü öğretim etkinlikleri (şiir, hikaye masal vb. edebi türlerin dinletilmesi ve ezberden okutulması) vasıtasıyla iman ve ibadetle ilgili konulan aktarma, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatma, İslam önderlerinin hayat hikayelerini aktarma, helal ve haram kavramlarını öğretme imkanı elde edilebilir. Ço­cuklara Kur’an’dan kısa sûre ve ayetleri ezberden okutmayı ve dua etmelerini sağlamayı da sözlü öğretim etkinlikleri içerisin­de değerlendirebiliriz.

Okul öncesi eğitimde etkin bir sözlü öğretimden bahsedebil­mek için önce, çocukları etkisi altında tutan ana-babalan ve hocaların güzel konuşan, diksiyonları düzgün, zengin bir dil ör­neği verebilen kişiler olmaya gayret edip, sürekli kendilerini yenileyen kişiler olması gerekmektedir (5). Daha sonra ise sözlü öğretimde çocuklara yönelik olarak kaleme alınmış şiir, hikaye, masal vb. çocuk edebiyatı türlerinden yararlanılabilir. Şim­di söz konusu hedeflere hangi sözlü öğretim etkinlikleriyle na­sıl varabileceğimizi belirtmeye çalışalım.

  •  Şiirler, bilmeceler, ninniler, tekerlemeler
  •  Masallar, hikayeler
  •  Biyografiler, hatıralar, seyahatnameler, tarihi olaylar
  •  Soru-Cevap
  •  Atasözleri, ayet ve hadis anlamlan, dua