Çocuklara Kısaca Din Öğretmenin Teknikleri

By | 22 Nisan 2015

Çocuklara Kısaca Din Öğretmenin TeknikleriÇocuklara Kısaca Din Öğretmenin Teknikleri

Teknik bir işi en kısa zamanda, en az emekle, en kolay ve en verimli şekilde yapabilmeyi sağlayan şeydir. Bu anlamda öğretimde çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Şüphesiz durum ve şart­lara göre yeni teknikler geliştirilmesine devam edilecektir. Öğ­retmen ve öğreticiler başarısı kanıtlanmış teknikleri kullanmak durumunda olmakla birlikte onlar da kendilerine göre bir takım teknikler deneyip geliştirebilirler.

Bura din öğretiminde kullanılabilecek bazı teknikleri örnek olması bakımından sıralamakla yetinmek istiyoruz:

  1.  Haz verici etkinliklerle öğretme

-  Marslar İlâhiler söyletme

-  Yanşmalar düzenleme

-  Gezi, gözlem, inceleme etkinlikleri

  1.  Kalıplarla belletme

-  Tekerlemeler

-  Şiirler, atasözleri, hikayeler

  1.  Dolaylı aktarımla öğretme

-  Bilgi oyunları

-  Bulmacalar, bilmeceler

-  Soru-Cevap

  1.  Kolektif çalışma ile belletme

-   Toplu okutma

-   Grup tartışmalan

-   Grup çalışmalan

-   Müşterek ödevler

Şurası unutulmamalıdır ki, insan davranışlan ile ilgili te­mel varsayımların her zaman her yerde yüzde yüz sonuç ver­mesi beklenemez. Bu kurallar en azından öğreticilere hareket zenginliği kazandınr ve alternatifler oluşturur. Başarı, öğretici­nin işini ciddiye almasına, özenle yapmasına ve yeteneklerini kullanmasına bağlıdır.