Çocuklar Arasında Adaletli Davranın

By | 15 Nisan 2015

cocuklar-arasinda-adaletli-davranin       Allah, insan hayâtı ile ilgili her konuda adaleti emreder. Çünkü adalet tabiî bir ahlâk kanunudur ve adaletsizliğe karşı tepki de bütün toplumlarda tabiîdir. Bir kere hiçbir kanunda adaletsizliğe prim yoktur.
Kur’an, şu temel hususlarda adaleti emreder:
a. Akraba da olsa adalet üzere konuşmak.
b. Borçlanma esnasında âdil bir kâtibe yazdırmak.
c. İnsanlar arasında karar verirken adaletle hükmetmek.
d. Adalet sahibi kişilerden şahit tutmak.
e. İnsanlar arasını düzeltirken adaletli davranmak.
f. Ölçü ve tartıda adaletli davranmak.
Hz. Peygamber de adaletsizliği toplumların yıkılış sebeplerinden bilisi olarak görür ve bu konuda ikazda bulunur. Nitekim çocuklar arasında dft aynı şekilde adaletli davranılmasmı istemektedir.
Özellikle de kız-erkek çocuk ayırımı İnsanî duygularla hiç bağdaşmamaktadır. Yine birçok gözlemlerimizde, üstelik de kendisini dindar olarak tanıtan ailelerde hâlâ bu ayırımın yapıldığına şahit olmaktayız.
İyi bilmeliyiz ki, adaletin olmadığı ailelerde yetişen çocuklar stresli, kıs kanç, kavgacı, saldırgan olurlar. Hatta kendisini ispat için kötü alışkanlık lara ve hırsızlığa yönelmektedirler. Onun için çocuklar küçük bir toplum modeli olan ailede, adaletin gölgesinde hayâta hazırlanmalıdır .
Peygamber (s.a.s.), çocuklara yapılan bağış konusunda adaletli olıııı masını emretmiştir.
En-Nu’man b. Beşîr şöyle anlattı:
“Babam bana bir bağışta bulunmuştu. Annem
Amra bint Ravaha da: Buna Rasûlullah’ı şahit tutmadıkça kabul etmem, demişti. O da Rasûlullah’a gidip: Ben, Amra bint Ravaha’dan olan oğluma bağışta bulundum, o da seni şahit tutmamı istedi, Allah’ın Rasûlü! dedi, Resûlullah:
“Aynısını diğer çocuklarına da verdin mi?” dedi. O da: Hayır, dedi. K.ısûlullah: “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında eşit davranın” dedi. Beşir geri döndü ve yapılan bağışı iade etti .”