Çocukla Soru-Cevap İlişkisi

By | 22 Nisan 2015

Çocukla Soru-Cevap İlişkisiÇocukla Soru-Cevap İlişkisi

Çocuk eğitimi hedeflerine varmada, faydalanılacak diğer bir sözlü öğretim etkinliği ise “soru-cevap”dır. Eğitimcinin çocukla karşılıklı soru-cevap şeklinde konuşmasıyla da bu hede­fe ulaşmak mümkün olabilir. Bu konuda İ. Hakkı’nın, Urvetu’l İslam isimli eserinin, Cevahiru’l İman bölümü örnek alınabilir. Müellif söz konusu eserinde şu soruları sormakta ve cevaplarını vermektedir.

 • Mümin misin?
 • Elhamdülillah şeksiz-şüphesiz müminim.
 • Ne zamandan beri müminsin ?
 • “Kalu bela ”gününden beri müminim.
 • İmanın temeli nedir?
 • “Lâ ilahe illallah Muhammedun Rasûllullah ” sözüdür.
 • Kimin zürriyetindensin?
 • Âdem (a.s.)’in zürriyetindenim.
 • Kimin milletindensin?
 • Hz. İbrahim (a. s.) ’in milletindenim.
 • Kimin ümmetindensin?
 • Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s. a. v.) ’in ümmetindenim.

Ahmet Hamdi Akseki ise, çocuklara Allah, Peygamber, Din ve Kur’an gibi konular hakkında bilgi vermek için şu diyalog örneğini sunmaktadır:

 • Seni kim yarattı?
 • Beni Allah yarattı.
 • Sen nesin, dinin nedir?
 • Müslüman’ım, dinim İslam’dır.
 • Kimin kulusun?
 • Yalnız Allah’ın kuluyum.
 • Peygamberin kimdir?
 • Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.
 • Kur’an nasıl bir kitaptır?
 • Allah kitabıdır. Onun içindeki sözler hep Allah’ındır.
 • Onu bize kim getirdi?
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) getirdi.

Yukarıdaki diyaloglar örnek alınarak, çocuklara bunun pa­ralelinde bazı bilgilerin verilmesiyle, çocuğa başta iman esaslan olmak üzere, birçok konuyu öğretmek, İslami kavranılan belle­mesini sağlamak, helal haram konusunda bilgi sahibi yapmak, İslami kimlik ve şahsiyet kazandırmanın alt yapısını oluşturmak mümkün olabilir. Bütün bunların yanı sıra düzgün konuşma, kendini ifade etme, söz söyleme adabını öğrenme gibi konular­da da bu ve benzeri yollarla çocuk, birçok olumlu bilgi, tutum ve davranış kazanabilir.

Din eğitiminin özel öğretim metotları ve dini bilgiler içeren derslerin, okul öncesi eğitime hoca yetiştiren kuramlarda okutulması gerekecektir. Netice itibariyle dini gelişimi destekleyici söz ko­nusu etkinliklerin anaokullarındaki sözlü öğretim etkinlikleri içe­risinde (diğer etkinlikler içinde de olabileceği gibi), çocuğun geli­şim özelliklerini dikkate alarak verilmesi gerektiğini ve bunun nasıl yapılacağının örneklerini sunmaya çalıştığımızı, aynca bunun için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri Müslim Çocuk yayınlan adıyla hazırladığımız çalışmalarda belirtmeye çalıştığımızı söyleyebiliriz.