Çocuk Terbiyesinin Önemi

By | 22 Nisan 2015

cocuk-terbiyesinin-onemi    Çocuk sahibi olmak, anne ve babalar için en büyük nimetlerden biridir. Dünyanın her yanında insanlar çocuklarının olması için servetlerini harcamaktadır. Birçok karı-koca, bir tane de olsa çocuk sahibi olabilmek için hastane kapılarında beklemekte, kucaklanna alıp sevebilecekleri, öpüp koklayabilecekleri bir çocuk için doktorları gezmektedirler.
İslâm dini de müminlerin meşru yollardan çocuk sahibi olmalarını teşvik etmiş, bunun için de evlilik müessesesini kurmuştur. Evliliğin ana gayelerinden birisi de, kendine ve toplumuna sahip çıkan, İslâm’ı bir hayat nizamı olarak kabul eden, gerektiğinde bu uğurda gözünü kırpmadan canım, malını feda etmesini bilen Hz. Muhammed (sav) ümmetinin çoğalmasıdır. Allah Teala (cc) için mücadele edecek neslin çoğalması da evlilikle mümkündür. Resûlullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Ey insanlar! Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira ben (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.” (Ebu Davud, Nikâh 4)
İslâm’a göre çocuk sahibi olmak yeterli değildir. Onun en güzel şekilde terbiye edilmesi de gerekir. Yoksa Resûlullah (sav)’m övüneceği neslin oluşması mümkün olmaz. İslâmî terbiye almamış bir neslin, ne kendine, ne ana-babasma, ne içinde yaşadığı topluma, ne de dinine faydası olur.
Çocuklar, anne ve babalar için bir imtihan vesilesidir. Allah Teala (cc), anne ve babalan çocukları vasıtasıyla denemektedir. Bunun için mti’min anne ve babaların çok dikkatli olması gerekir. Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın yanındadır.” (Tegabün, 64/15)
Bu âyette de belirtildiği gibi, çocukların birer imtihan vesilesi olduğu ve insanların çocuklarıyla da imtihan edilmekte olduğu belirtiliyor. Çocukların terbiyesi ve yetiştirilmesi hususunda anne ve babaya büyük iş düşmektedir. Çocuğun ilerde nasıl biri olacağını Allah Teala (cc) bilir. Fakat iyi bir insan olması için yetiştirmek her anne ve babanın görevidir. Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Her çocuk (Islâm) fıtratı üzere doğar. Ancak anne ve babası onu ya yahudi- leştirir, ya hnstiyanlaştınr, ya da mecusîleştirir.” (Buharî, Cenaiz 80, 93, Kader 22)
Resûlullah (sav)’m bu hadislerinde de belirtildiği gibi, çocukların doğuştan İslâm fıtratı üzere doğduğu, daha sonra ebeveynin onlar üzerinde etkili olarak Allah Teala’mn istediğinin dışında bir hayatı tercih ettikleri belirtiliyor.
Günümüzde anne ve babaların çocuklarını yanlış eğitmeleri, bilinçli veya bilinçsiz İslâm eğitiminden mahrum bırakmaları nedeniyle anarşinin, terörün, din düşmanlığının, ateistliğin, içkinin, kumarın, fuhşun, rüşvetin, faizin, hırsızlığın, katilliğin ve buna benzer bir çok hastalığın hakim olduğu bir toplum meydana geldi. Sonuçta çocukların nasıl bir imtihan vesilesi kılındığı da ortaya çıktı.