Çocuk Terbiyesinde Anne ve Babanın Birlikte Hareket Etmesi

By | 22 Nisan 2015

cocuk-terbiyesinde-anne-ve-babanin-birlikte-hareket-etmesi     Çocukların terbiyesinde önemli olan noktalardan biri de, anne ve babaların çocuklarının terbiyesinde aynı tavrı takınmasıdır. Annenin “yap” dediğinde babanın “yapma” demesi, çocuğu hatasından dolayı biri azarladığında, diğerinin ona sevgi gösterisinde bulunması doğru değildir.
Anne ve babanın birbirinin tersine hareket etmesi çocuğun terbiyesinde olumsuz etki yapar.
Çocuk anne ve babasının nelere kızacağını, nelerden hoşlandığım, kendisinden neler beklediklerini bilmelidir. Bu da ebeveynin görevidir. Çocuk doğrulan ve yanlışları ilk önce ailesinden öğrenir. Birinin iyi dediği davranışa diğeri kötü derse çocuk bir ikilem içinde kalır. Bu nedenle anne ve babalar, çocuklarının terbiyesinde birlikte hareket etmelidirler. Çocuğun güzel bir terbiye alması için bu gereklidir. İnsanlann çocuklarına bırakabileceği en büyük miras güzel terbiyedir. Resûlullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamıştır.” (Tirmizî, Birr 33)