Çocuk Dünyası ve Gelişimi

By | 10 Nisan 2015

Çocuk Dünyası ve GelişimiÇocuk Dünyası ve Gelişimi 

Bu bölümde çocukların dünyasını anlamaya yönelik bilgiler bulunmaktadır. Çocukları ne kadar iyi tanırsak ve anlar­sak onları daha doğru eğitebilir ve onlara daha iyi şekilde yak­laşabiliriz. Bu bölüm, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda ço­cuk dünyasının anahtar kavramlarından bahsedilecektir. İkin­ci kısımda çocuğun gelişim özelliklerine kısaca değinilecektir.