Çocuğunuzu Erken Yatıp Kalkmaya Alıştırın

By | 14 Nisan 2015

cocugunuzu-erken-yatip-kalkmaya-alistirin    Dinimizde erken kalkmak esastır. Zamanın beş vakte ayrılması ise gün içinde vaktin taksimini kolaylaştırmak içindir. Beş vaktin arasını doldurmak kişinin inisiyatifine kalmıştır. Hz Peygamber vakti değerlendirirken namazı birinci sıraya koymuştur. O, namaz konusunda oldukça dakiktir. Kendisine en hayırlı amel hangisidir dendiğinde “İlk vaktinde kılınan namazdır” buyurmuştur. Namazları vaktinde kılarsanız, gün içinde vaktinizi daha iyi programlamış olursunuz ve faydalı işler yapmaya fırsat bulursunuz. Erken Kalktığınızda kendinizi daha zinde hissedersiniz ve gün içinde yapmanız gereken işleri daha rahat yapar, vakti verimli hale getirebilirsiniz. Unutmayın vakit nakitten daha değerlidir.
“Bereket sabah başlar.” Gün ortasında uyanmak, neredeyse günü bitirmek, zamanı tüketmek demektir. Tüm canlılar sabahın ilk ışıklarında uyanıp yiyecek aramaya, yani çalışmaya başlarlar. İnsanların da rızıklarım kazanmak için, erken kalkma zorunlulukları vardır. Aksi takdirde bereketsiz ve şevksiz bir hayât sürmeleri kaçınılmazdır.
Geceyi eğlence âlemlerinde geçirip günü yarım yaşayanların, yaradılışa aykırı olan bu tavır ve davranışlarından ötürü, tüm hayâtlarında bir bereketsizlik hâkim olur. Ayrıca toplumun büyük çoğunluğunun yaşadığı olayları ve haberleri de, hep geriden takip ederler.

“O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükûn (dinlenme), güneş ve ay’ı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah’ın takdiridir.”
Yüce Allah, yarattığı tüm varlıkları ve kâinatı, âyetin ifadesiyle, bir sistem, hesap ve düzen içinde tertiplemiştir.
Geceyi dinlenme, gündüzü çalışma olarak, insanları da bu sisteme uygun şekilde yaratmıştır. Günün ilk saatleri olan sabahı uykuda geçirerek yaradılışa aykırı davranıldığında, her şeyde olduğu gibi, burada da bir çok olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.
Erken kalkıp günü en başından yaşamak, hem daha zinde olmamızı sağlar, hem de verimli çalışarak gün içinde yapılacak işlerin bir çoğunu, heniiz gün yarılanmadan bitirmemize sebep olur.
“Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözleı (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sanıl uzun bir meşguliyet vardır.”
Âyette Yüce Allah, ibadetleri, sessizliğin ve konsantrasyonun yoğun olduğu zaman olan, gece yapılmasının daha makbul olacağını bildirmektedir.
Dolayısıyla geceleri uyku ve ibadetle geçirmemizi tavsiye etmektedir. Daha sonra “gündüz için uzun uğraşlar vardır” ifadesiyle, insan yaradılışına en uygun olan bu durumu bildirmektedir.
Bir başka ayette ise:
“Soluk almağa başlayan sabaha“ ifadesiyle sabahın sağlık açısından da önemine dikkat çekilmektedir. Bilindiği gibi oksijenin en bol olduğu saatler sabah saatleridir.
Tüm yeşil bitkiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendi besinlerini üretmek üzere, karbondioksiti alarak oksijeni havaya vermeye başlarlar.
Güneş battıktan sonra ise, tıpkı bizler gibi solunum yapmaya, yani oksijeni alıp karbondioksiti dışarı vermeye başlarlar.
Görüldüğü gibi Yüce Allah, bir lütuf olarak sabah saatlerinin çalışmaya başlamak için en uygun zaman olduğunu ayetler doğrultusunda haber vermiştir.
Bu durumun daha bilmediğimiz sayısız hikmetleri olduğu da bir gerçek.
Erken kalkmak tüm yaratılmışlarla beraber uyanmaktır. Güneşin muhteşem doğuşunu, izleyerek güne başlamak, bu heyecanı ve şevki yaşamakla | beraber, insanları bekleyen ışıl, ışıl yeni günü müjdelemektedir.
Bu durumu alışkanlık haline getirip, hayât boyu hayâta geçirip yaşayanlar, genç ve dinç yaşlanarak, moralleri daima yüksek olup, yaşamlarına Itıızur ve bereket hâkim olur.