Çocuğunuzu Çalışmaya Alıştırın

By | 14 Nisan 2015

Icocugunuzu-calismaya-alistirinslâm başkalarına yük olmayan, çalışan ve didinen bir insan tipi yetiştirmek ister. Elbette ki başlangıçta çocuğu böyle bir yük altına sokmak mümkün değildir. Üstelik doğru bir davranış da olmaz. Fakat sorularına ımsıp verirken, hikâyeler, masallar ve peygamber kıssaları anlatılırken, çalışan  insanın değerinden ve üstünlüğünden bahsedilebilir. En azından yapabileceği işler verilerek, sorumluluk duygusu geliştirilebilir.
Oyuncaklarını toplaması, bazı oyuncaklarını kendisinin yapmaya çalışması, yatağı düzeltmesi, anne- babasına yardımcı olması bu konuda önemli bir adımdır. Çocuklar için hazırlanan kitaplardaki resimler de aynı konuya hizmet edebilirler. Yani çalışan insanların resimleriyle dolu kitapçıklar, çocukta  bu duygunun uyanmasına yardımcı olur. Bütün bu yollarla yavaş yavaş, emeğin ve helâl kazancın kutsiyeti, hazır yiyiciliğin ve beleş kazanmanın kötülüğü kavratılabilir.
Bu arada dikkat edilmesi gereken bir hususu arz etmek yerinde olacaktır.Üzülerek belirtmek isteriz ki bazı aileler çocuklarına aşırı ihtimam gösterirler âdeta lüzumsuz bir şekilde üzerine titrerler. Bir bakarsınız esirgenen göze çöp batmaktadır. Çünkü bu korumacılık, çocukları hem ürkek hem de beceriksiz yapar. Neticede aşağılık duygusuna itilirler. Bu da onların, kendilerine güveni olmayan bir kişilik geliştirmelerine yol açar.
Bu gibi çocuklar büyüdüklerinde de topluma uyum sağlamada güçlük çekerler.
Oyun oynarken bile ya mızıkçı ya da oyunbozan tipi dediğimiz bir karakter sergilerler. Çok defa bu gibi çocuklar toplumda yalnız da kalırlar